Solucions del Paraulògic d’avui, 28/12/2023

Solucions del Paraulògic d’avui, 28/12/2023

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues.

També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 28/12/2023, conté 81 paraules:

1. adular
2. ala o alà
3. alada
4. alar
5. aldarull
6. aldarulla
7. alduf
8. alfa
9. alfarda
10. all
11. allà
12. allada
13. allar
14. allau
15. aluda
16. alullar
17. aula
18. dal
19. dall
20. dalla

21. dallada
22. dallar
23. dual
24. dula
25. dull
26. durall
27. falda
28. faldada
29. faldar
30. faldara
31. fall
32. falla
33. fallada
34. fal·lal
35. fallar
36. falua
37. faula
38. faüllada
39. fraula
40. fraular

41. ful
42. fula
43. fulard
44. fulardar
45. full
46. fulla
47. fullada
48. fullar
49. furfural
50. lar
51. lauda
52. lla
53. lladrar
54. llar
55. llard
56. llardufa
57. llau
58. llauada
59. llaura
60. llaurada

61. llaurar
62. llufa
63. llufar-se
64. llur
65. luda
66. ràdula
67. rafal
68. ral
69. rall
70. rallar
71. ruflar
72. rull
73. rulla
74. rullar
75. rural
76. ulà
77. ull
78. ullada
79. ullal
80. ullar
81. ulular

D’avui tutis:

  • fulard
  • fulardar
  • llardufa

Wordle Catala Parautrollic

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa.

Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *