Solucions del Paraulògic

Tot i que semblava impossible que un joc lingüístic pogués moure les masses a les xarxes socials, el que ha succeït amb el joc Paraulògic semblen d’un altre planeta.

També podeu trobar les solucions a Parautrollic. Aquest joc que fa possible jugar amb els mots en línia de la mà de RodaMots, posarà a prova les vostres habilitats amb la llengua de manera immediata.

Què es Paraulògic?

Paraulògic avui dia és un joc bastant simple —però no fàcil— que tracta de formular tantes paraules com les lletres ho facin possible amb una sola condició: que contingui la lletra situada a l’hexàgon de color vermell. Cada mot ha d’estar compost per tres lletres com a mínim, encara que en podem repetir una. Aquesta combinació de lletres canvia cada dia, i d’aquesta manera les possibilitats de formular paraules també.  De fet, en cada combinació de lletres podem trobar una paraula que les inclou totes i que RodaMots ho ha anomenat “tuti”. Paraulògic a Twitter, ha fet que els usuaris es revolucionin amb les “tuti”, però en parlarem més endavant.

Què i com es guanya?

El joc funciona mitjançant un sistema de punts que cada usuari obté cada cop que introdueix un nou mot. Aquests punts s’assoleixen en proporció a l’extensió de la paraula. Si el mot és més llarg s’aconsegueixen més punts i exactament en proporció si aquest és més curt. Si aquest té tres lletres, obtenim un punt, quatre lletres dos punts, i més de cinc lletres els punts es comptaran per cada lletra que hi hagi a la nostra paraula. Els mots “tuti” generen deu punts que s’afegeixen al total de lletres del mot. Sempre, per acabar d’entendre el joc podeu posar al buscador “Paraulògic solucions” o entrar a Parautrollic per veure solucions i podreu entendre millor el joc revisant Paraulògic amb solucions de dies anteriors. A mesura que els usuaris van aconseguint punts va progressant en els nivells d’assoliment del joc, es van guanyant símbols d’una escala ornitològica com poden ser un colom, un ànec, un pollet, etc.

Un joc viral, Paraulògic a Twitter

Paraulògic a Twitter, ha sigut una autèntica bomba, ja que catalans de tot el món han començat a connectar entre ells per jugar. La revolució d’aquest joc a la xarxa, ha sigut un succés inesperat i de fet, aquest projecte lúdic a trencat records a la pàgina web amb un total de 170.000 jugadors connectats en només un dia. Aquest joc, a part de ser lúdic i atractiu també ajuda al fet que el Català es mantingui més viu que mai. Paraulògic és avui, un joc tan especial entre els usuaris que fins i tot els seus creadors ja l’han adaptat al Valencià.

La seva part educativa

Paraulògic a Twitter i a la resta de xarxes socials, ha esdevingut un fenomen atractiu i divertit. Aquest joc permet als usuaris darrere de la competició, aprendre nous mots i estimular la creativitat. De fet, n’hi ha molts que obren el diccionari tant per buscar paraules que una vegada dins el joc puguin crear, com per veure si realment les que han creat els altres usuaris existeixen, i si més no, almenys per la més simple de les coses, obrir el diccionari per saber que signifiquen. El que està clar, és que gràcies a aquest joc s’està aconseguint fomentar el Català d’una manera evident, constructiva i entretinguda, que potser és el que feia falta avui en dia, ja que els indicadors de la llengua estaven en alerta.

Conclusió

Amb iniciatives com aquestes, el català i gràcies a Paraulògic avui dia sembla que torna a recuperar tota l’autoritat que havia perdut entre els joves. El fenomen Paraulògic a Twitter ha ajudat molt i de fet, cada dia més plataformes s’uneixen a traduir els seus continguts, però és molt significatiu —al mateix temps que gratificant— que projectes com el de RodaMons apostin per la llengua i la nostra cultura, com molts d’altres haurien de fer per preservar-la. Una vegada més, el joc Paraulògic i la web Parautrollic solucions ajuden a la llengua tornar a estar més viva que mai entre els joves, i probablement d’aquí a poc temps, també entre els més grans gràcies a aquest divertit joc de paraules.