Solucions del Paraulògic d’avui, 09/12/2022

Solucions del Paraulògic d’avui, 09/12/2022

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues. També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 09/12/2022, conté 188 paraules:

1. cíclic
2. cicló
3. ciclomotor
4. ciclotró
5. cili
6. cilici
7. cim
8. circ
9. ciri
10. ciríl·lic
11. cirròtic
12. citocrom
13. citrí
14. cítric
15. citró
16. clic
17. clític
18. clòric
19. clorític
20. cloròtic
21. còccic
22. cocció
23. coccòlit
24. coi
25. coiot
26. coit
27. còlic
28. còlit
29. collir
30. col·liri
31. colomí
32. colorit
33. comí
34. còmic
35. còmit
36. commoció
37. cori
38. corimori
39. corol·lí
40. corriol
41. corroir
42. cortiol
43. cotí
44. cotilló
45. cric
46. crim
47. crioll
48. criotró
49. crit
50. crític
51. cròmic
52. cromil
53. cromit
54. icor
55. ictiòlit
56. ili
57. il·lícit
58. il·liri
59. il·lític
60. illot
61. io-io
62. iol
63. iot
64. itri
65. ítric
66. lícit
67. licor
68. lictor
69. límit
70. liòtric
71. líric
72. liró
73. liti
74. lític
75. litòtom
76. litotòmic
77. litotritor
78. lli
79. llim
80. llimó
81. llir
82. lliri
83. llit
84. llotim
85. loció
86. locomoció
87. lòtic
88. micció
89. mico
90. micòtic
91. micrític
92. micró
93. micròlit
94. microlític
95. microtò
96. micròtom
97. mil
98. mili
99. milió
100. mill
101. milloc
102. millor
103. mim
104. mímic
105. miol
106. mirlitó
107. mirtil
108. mític
109. mitil
110. mitòtic
111. moció
112. molí
113. mollic
114. morir
115. morrió
116. morritort
117. motí
118. occir
119. oci
120. oioi
121. oir
122. oli
123. olotí
124. oòcit
125. oòlit
126. oolític
127. oomicot
128. oriol
129. ormí
130. orri
131. orticó
132. òtic
133. otoció
134. otòlit
135. ric
136. ric-ric
137. ricí
138. ricor
139. rim
140. rítmic
141. roí
142. romiol
143. ròtic
144. rotòric
145. tic
146. til
147. tim
148. tímic
149. timó
150. timol
151. tió
152. tiocol
153. tiol
154. tir
155. tiri
156. tiró
157. tiroliro
158. tit
159. tití
160. titit
161. títol
162. titolot
163. titot
164. tolir-se
165. tori
166. tòric
167. torlit
168. torricó
169. torrilló
170. torticoli
171. tòtil
172. tri
173. trícoc
174. tricolor
175. tricòmic
176. tricot
177. tricòtom
178. tricotòmic
179. tricroic
180. trilió
181. trílit
182. trill
183. trimotor
184. trio
185. trit
186. triti
187. tritici
188. tritó

D’avui tutis:

ciclomotor
micròlit
microlític

5 paraules més llargues:

ciclomotor
litotritor
microlític
tricotòmic
ciríl·lic

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa. Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *