Solucions del Paraulògic d’avui, 18/05/2023

Solucions del Paraulògic d’avui, 18/05/2023

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues. També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 18/05/2023, conté 107 paraules:

1. a la babalà
2. abadal
3. abell
4. abella
5. aede
6. ala o alà
7. alada
8. alb
9. alba
10. albada
11. alça
12. alçada
13. aldea o aldeà
14. alè
15. àlep
16. all
17. allà
18. allada
19. al·lè
20. al·lel

21. apa
22. apedaçable
23. apedaçada
24. apel·lable
25. baba
26. babel
27. bable
28. bada
29. badada
30. badall
31. bala
32. balada
33. balb
34. balba
35. balç
36. balda
37. baldada
38. baldell
39. ball
40. balla

41. ballable
42. ballada
43. beabà
44. bella
45. bla
46. blada
47. bleda o bledà
48. dad
49. dada o dadà
50. dal
51. dall
52. dalla
53. dallada
54. dea
55. deçà
56. dèdal
57. delada
58. dellà
59. ela
60. elapé

61. ella
62. label
63. lla
64. llaç
65. llaçada
66. lladella
67. llapa
68. llepa
69. llepada
70. padda
71. paella
72. paellada
73. pal
74. pala
75. palada
76. pàlea
77. palla o pal·la
78. pallada
79. palp
80. palpable

81. palpada
82. pap
83. papa o papà
84. papable
85. papada
86. papal
87. peça
88. pedaç
89. pedada
90. pedal
91. pedalada
92. pela
93. pelable
94. pelada
95. peladella
96. pelalla
97. peleà
98. pella
99. pepa
100. pla

101. plaça
102. plaçada
103. plapa
104. plebà
105. pleballa
106. plebea
107. plepa

D’avui tutis:

apedaçable

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa. Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *