Solucions del Paraulògic d’avui, 04/02/2024

Solucions del Paraulògic d’avui, 04/02/2024

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues.

També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 04/02/2024, conté 144 paraules:

1. ananàs
2. ans
3. ansa
4. ansar
5. aranès
6. aranesa
7. arenós
8. arenosa
9. arnès
10. arneser
11. arnesera
12. arnós
13. arnosa
14. arrasar
15. arres
16. arronsar
17. arròs
18. arrosar
19. arrossar
20. arrosser

21. arrossera
22. ase
23. assaonar
24. assarronar
25. asserenar
26. assessor
27. assessora
28. assessorar
29. assonar
30. enrasar
31. enrosar
32. ens
33. ensarronar
34. ensorrar
35. essa
36. ésser
37. nansa
38. nanser
39. nansera
40. nas

41. no-res
42. nos
43. nosa
44. noseana
45. onerós
46. onerosa
47. onsa
48. onso
49. oros
50. orsa
51. orsar
52. osa
53. ossa
54. ossera
55. ossó
56. ossós
57. ossosa
58. raresa
59. ras
60. rasa

61. rasar
62. raser
63. rasera
64. rasora
65. rassa
66. renòs
67. res
68. resar
69. ressanar
70. ressò
71. ressonar
72. roassa
73. ronsa
74. ronser
75. ronsera
76. ronso
77. ros
78. rosa
79. rosar
80. rosassa

81. roser
82. roserar
83. rossa
84. rossor
85. san
86. sana
87. sanar
88. sansa
89. saó
90. sara
91. sarna
92. sarnós
93. sarnosa
94. saros
95. sarró
96. sarrona
97. sarronar
98. sarroner
99. sarronera
100. sarsa

101. sasserès
102. sasseresa
103. sena
104. senar
105. senès
106. senesa
107. senó
108. sens
109. sense
110. sensor
111. ser
112. serè
113. serena
114. sereno
115. serenor
116. serós
117. serosa
118. serra o serrà
119. serrana
120. serrar

121. serrera
122. ses
123. son
124. sonar
125. sonor
126. sonora
127. sonorós
128. sonorosa
129. sonós
130. sonosa
131. sonsa
132. sonsera
133. sonso
134. sor
135. sora
136. sorn
137. sorna
138. sorra
139. sorrar
140. sorrer

141. sorrera
142. sorrós
143. sorrosa
144. sosa

D’avui tutis:

 • arenos
 • arenosa
 • enrosar
 • ensarronar
 • ensorrar
 • onerosa
 • ressonar
 • ronsera
 • sarroner
 • sarronera
 • sonsera

Wordle Catala Parautrollic

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa.

Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *