Solucions del Paraulògic d’avui, 15/10/2022

Solucions del Paraulògic d’avui, 15/10/2022

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues. També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 15/10/2022, conté 152 paraules:

1. apa
2. cap
3. cep
4. cop
5. paó
6. pap
7. pas
8. pec
9. peó
10. pes
11. pet
12. poc
13. pop
14. pot
15. pse
16. sap
17. tap
18. top
19. àpat
20. apta
21. apte
22. aspa
23. capa
24. capó
25. copa
26. copó
27. opac
28. paca
29. past
30. paté
31. pepa
32. peso
33. petó
34. poca
35. popa
36. posa
37. post
38. pota
39. potó
40. sapa
41. sopa
42. tapa
43. àpoca
44. aptot
45. aspat
46. capat
47. capet
48. capoc
49. capot
50. capsa
51. capta
52. caspa
53. cepat
54. copat
55. copeo
56. copta
57. copte
58. època
59. escap
60. espat
61. espès
62. espet
63. espòs
64. espot
65. estop
66. etapa
67. opaca
68. pacte
69. papat
70. passa
71. pasta
72. patac
73. pecat
74. pesat
75. pesca
76. pesta
77. poeta
78. posat
79. posta
80. potos
81. potto
82. psoes
83. septe
84. tapàs
85. tapet
86. acapte
87. aposat
88. aposta
89. aptesa
90. capcot
91. capeta
92. capota
93. capsot
94. caspós
95. epacta
96. espasa
97. espata
98. esposa
99. estepa
100. estopa
101. oposat
102. passat
103. pastac
104. pastat
105. pastós
106. patacó
107. patata
108. patota
109. peceta
110. petaca
111. possés
112. potaco
113. sapote
114. septat
115. septet
116. sospès
117. tapeta
118. accepta
119. accepte
120. apòcope
121. aspecte
122. capatàs
123. capcota
124. casposa
125. escapat
126. espessa
127. espetec
128. estopós
129. papessa
130. pasteca
131. pastosa
132. pesseta
133. potassa
134. apòstata
135. capcetes
136. coesposa
137. escopeta
138. espaseta
139. estopeta
140. estoposa
141. osteòcop
142. pastetes
143. poetessa
144. possessa
145. potestat
146. sotacopa
147. capatassa
148. en pac de
149. osteòpata
150. espessetat
151. papa o papà
152. passa-passa

Tutis:

escopeta

Paraules més llargues:

passa-passa
espessetat
capatassa
osteòpata
apòstata

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa. Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *