Solucions del Paraulògic d’avui, 15/04/2023

Solucions del Paraulògic d’avui, 15/04/2023

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues. També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 15/04/2023, conté 157 paraules:

1. àbac
2. abacà
3. abadia
4. abdicar
5. abebai
6. abecé
7. abecedari
8. abecedària
9. abracadabra
10. abric
11. acabada
12. acabar
13. acerb
14. acerba
15. adarb
16. àrab
17. aràbic
18. arbrar
19. arbre
20. arbreda
21. arbrer
22. arrabà
23. arribada
24. arribar
25. baba
26. babaia
27. babeca
28. bac
29. baca
30. bacada

31. bacarà
32. bací
33. bada
34. badada
35. badaire
36. badar
37. badia
38. bai
39. baia
40. baiadera
41. baiard
42. bar
43. baraca
44. barb
45. barba
46. barbada
47. barbar o bàrbar
48. bàrbara
49. barbàric
50. barbàrica
51. barbàrie
52. barber
53. barbera
54. barberia
55. barbre
56. barca
57. barcada
58. bard
59. barda
60. barder

61. bari
62. baria
63. bàric
64. bàrica
65. barra
66. barraca
67. barracaire
68. barracar
69. barrada
70. barrar
71. barrera
72. barri
73. barriada
74. barricada
75. beabà
76. bebè
77. bec
78. beca
79. becada
80. becaire
81. becar
82. becari
83. becària
84. becarrada
85. beceda
86. bei
87. berber
88. berberidàcia
89. beri-beri
90. beribèric

91. beribèrica
92. beribrace
93. biradiada
94. birbar
95. brac
96. bracer
97. bracera
98. bradicàrdia
99. brea
100. brec
101. bri
102. brià
103. bric
104. bricbarca
105. brida
106. bridada
107. brie
108. bríida
109. caber
110. cabra
111. cabrada
112. cabre
113. cabrer
114. cabrera
115. cabreria
116. càbria
117. cabrida
118. cabridada
119. cabridar
120. carcabà

121. carib
122. ceba
123. cebaci
124. cebàcia
125. cebar
126. cèbid
127. ceiba
128. cerber
129. crebar
130. cribrar
131. decebre
132. derbi
133. ebri
134. èbria
135. erb
136. erbi
137. iber
138. ibera
139. ibèric
140. ibèrica
141. rabada o rabadà
142. rabec
143. rabera
144. rabí
145. ràbia
146. ràbic
147. ràbica
148. rebé
149. rebec
150. rebeca
151. rebecar
152. rebre
153. rebrec
154. riba
155. riber
156. ribera
157. riberada

D’avui tutis:

abecedari

abecedaria

berberidacia

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa. Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *