Solucions del Paraulògic d’avui, 14/01/2024

Solucions del Paraulògic d’avui, 14/01/2024

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues.

També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 14/01/2024, conté 135 paraules:

1. agà
2. agalla
3. àgam
4. agama o àgama
5. aglà
6. agnom
7. agonal
8. alaga
9. alga
10. algal
11. algòleg
12. algòloga
13. al·logen
14. al·lògena
15. allong
16. almegó
17. amalgama
18. anagall
19. anàleg
20. anàloga

21. ànega
22. anemògam
23. anemògama
24. àngel
25. àngela
26. angla
27. angle
28. anglòman
29. anglòmana
30. de gom a gom
31. egea
32. ègloga
33. ego
34. emmenagog
35. emmenagoga
36. enàl·lage
37. engonal
38. enneàgon
39. enòleg
40. enòloga

41. gag
42. gal
43. gala o galà
44. galamó
45. galana
46. galanga
47. galega
48. galena
49. galga
50. gall
51. gal·la
52. gallega
53. galló
54. galó
55. gam
56. gamma
57. gamó
58. gana
59. ganga
60. gangalla

61. gaó
62. gel
63. gelea
64. gema
65. gemma
66. gemmal
67. gemmòleg
68. gemmòloga
69. gen
70. genal
71. genoll
72. genoma
73. geòleg
74. geòloga
75. gla
76. glànola
77. glena
78. glom
79. glomal
80. gnom

81. gnòmon
82. goa
83. gol
84. gola
85. goll
86. goma
87. gonella
88. gong
89. lagena
90. legal
91. llaga
92. llega
93. llegó
94. llegona
95. llenega
96. llenegall
97. lloga
98. llong
99. llonga
100. llongo

101. longa
102. mag
103. maga
104. magall
105. magalla
106. magalló
107. magma
108. magna
109. magne
110. màlaga
111. mànega
112. mangala
113. manganell
114. mangle
115. mango
116. megalòman
117. megalòmana
118. melga
119. melgó
120. menga

121. mengo
122. mogol
123. mogola
124. monge
125. mongol
126. mongola
127. monògam
128. monògama
129. monòleg
130. nagana
131. neogen
132. neògena
133. noga
134. nogall
135. omega

D’avui tutis:

  • megaloman
  • megalomana

Wordle Catala Parautrollic

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa.

Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *