Solucions del Paraulògic d’avui, 11/02/2024

Solucions del Paraulògic d’avui, 11/02/2024

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues.

També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 11/02/2024, conté 198 paraules:

1. abalit
2. abat
3. abató
4. abatoll
5. àgata
6. agilitat
7. agitat
8. aiatol·là
9. aïllat
10. aital
11. alalligat
12. alat
13. albat
14. albita
15. alibilitat
16. aligot
17. al·loglot
18. al·loglota
19. al·lot
20. al·lota

21. alot
22. alt
23. alta
24. alto
25. atall
26. atol
27. atot
28. bagot
29. balata
30. balot
31. bat
32. bata o batà
33. batall
34. batalla
35. batalló
36. batallola
37. batata
38. batial
39. batllia
40. batòlit

41. batolla
42. biatló
43. bigalot
44. bigot
45. bigota
46. bigoti
47. bilabiat
48. bilobat
49. biota
50. biotita
51. bit
52. bita
53. bitlla
54. bitllo-bitllo
55. bitllot
56. bitó o bitò
57. bitol
58. blat
59. bobiot
60. bòlit

61. bollat
62. bot
63. bota
64. botall
65. botaló
66. botí
67. botiga
68. bòtil
69. botilla
70. botit
71. botó
72. gaiat
73. gaiata
74. gaiato
75. gaita
76. galalita
77. gàlata
78. galiot
79. galiota
80. gal·lat

81. galta
82. gat
83. gata
84. gató
85. gatoll
86. git
87. gita
88. gitat
89. glot
90. glota
91. glotal
92. glotó
93. glotòloga
94. glotologia
95. gòbit
96. got
97. gota
98. il·lita
99. illot
100. ilota

101. iot
102. iota
103. italià
104. italiota
105. labiat
106. labilitat
107. lat
108. lata
109. liliata
110. litagog
111. litagoga
112. liti
113. litigi
114. litòloga
115. litologia
116. llagot
117. llata
118. llatí
119. lligat
120. llit

121. llobató
122. llot
123. lobat
124. lot
125. òbit
126. oblat
127. oblata
128. obligat
129. oblit
130. oiat
131. olotí
132. oòlit
133. oolita
134. otàlgia
135. otòlit
136. otòloga
137. otologia
138. taba
139. tabal
140. tabala

141. tabalot
142. tabola
143. taboll
144. tabolla
145. tagal
146. tagala
147. tai
148. taigà
149. tal
150. tala
151. talaia
152. talaiot
153. talí
154. talibà
155. talió
156. tall
157. talla
158. tallat
159. tal·li
160. tal·lit

161. talló
162. taló
163. tat
164. tatà
165. tato
166. tia
167. tibat
168. tíbia
169. tibial
170. til
171. til·la
172. til·lita
173. tió
174. tiol
175. tiolat
176. tit
177. tita o tità
178. tití
179. titit
180. titlla

181. títol
182. titola
183. titolot
184. titot
185. titota
186. toga
187. togat
188. toia
189. tola
190. toll
191. tolla
192. tolta
193. tot
194. tota
195. total
196. totalitat
197. tòtil
198. tòtila

D’avui tutis:

  • bigalot
  • obligat

Wordle Catala Parautrollic

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa.

Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *