Solucions del Paraulògic d’avui, 03/07/2024

Avui pots trobar les solucions del joc al nostre lloc web, i així aprendre a formular o saber si els mots que has fet a partir de les lletres del rusc, són correctes.

Comencem amb un mínim de tres lletres per paraules, continuem amb quatre i així successivament. Al final, haurem separat les cinc paraules més llargues.

També hem de recordar que les paraules “tuti” són mots per els quals es concedeixen deu punts en cas de ser un “tuti bàsic” de set lletres es concediran disset punts, però si té lletres repetides és molt possible que encara valgui més. Fer “tutis” sempre ens garantirà una quantitat major de punts, però també és veritat que formar aquests mots no sempre és tan fàcil, per tant ens portarà molt més temps per crear-los, a no ser que doneu un cop d’ull al nostre lloc web.

La solució al paraulògic d’avui, 03/07/2024, conté 149 paraules:

1. ama
2. ame
3. elm
4. ema
5. erm
6. lam
7. mal
8. mam
9. mar
10. mel
11. mem
12. mer
13. pam
14. ram
15. rem
16. rema
17. amar
18. aram
19. arma
20. erma
21. lama
22. lame
23. lema
24. maç
25. mala
26. mall
27. malm
28. mama
29. mapa
30. mara

31. mare
32. mele
33. mera
34. palm
35. rama
36. empel
37. ampla
38. ample
39. armar
40. armer
41. empre
42. ermar
43. llama
44. llamp
45. llema
46. lleme
47. maça
48. malar
49. malla
50. mamar
51. mapar
52. març
53. marea
54. marer
55. marra
56. meler
57. merla
58. palma
59. pampa
60. ramal

61. ramar
62. rampa
63. remar
64. remer
65. alarma
66. amarar
67. amarra
68. amelar
69. amerar
70. ampere
71. amprar
72. apamar
73. aramea
74. armera
75. empall
76. empara
77. emprar
78. maçam
79. mallal
80. mallar
81. malpla
82. mareal
83. marera
84. marrar
85. melera
86. palmar
87. palmer
88. pamela
89. parama
90. pellam

91. premer
92. ramell
93. ramera
94. remera
95. alamara
96. alarmar
97. amaçar
98. amarrar
99. armella
100. arrelam
101. emmarar
102. emmelar
103. empalar
104. emparar
105. lamella
106. llampar
107. mamella
108. mampara
109. marçal
110. merlera

111. palmell
112. palmera
113. paperam
114. premall
115. ramalar
116. ramalla
117. rampell
118. rearmar
119. emmallar
120. empallar
121. empalmar
122. emparrar
123. empellar
124. emperlar
125. lamellar
126. llampera
127. llamprea
128. malapler
129. mamellam
130. mamperla
131. palmerar
132. rameller
133. remallar

134. alçaprem
135. empaperar
136. emplaçar
137. malparlar
138. malparler
139. mareperla
140. ramellera
141. rampellar
142. arramellar
143. empallerar
144. emparellar
145. emperpalar
146. malparlera
147. alçapremar
148. reemplaçar
149. alçapremera

D’avui tutis

  • alçaprem
  • alçapremar
  • alçapremera
  • emplaçar
  • reemplaçar

Wordle Catala Parautrollic

Trobar les paraules que s’amaguen darrere de Paraulògic pot ser inclús un repte molt difícil en dies en els quals estem poc inspirats i si aquest és el teu cas, sempre pots consultar al nostre lloc web algunes paraules o solucions per tal d’ajudar-te a aconseguir els punts i no perdre la ratxa.

Si ets un jugador nou i vols aprendre com funciona el joc, poder mirar les solucions de Paraulògic també pot ser un exercici per tal d’entendre molt millor el seu funcionament, guanyar agilitat mental, escalar posicions i… Atrapar als teus amics!